Okna – zadowolenie płynące ze stopniowego zwiększania wydatków, co skłania do międzyokresowej substytucji dochodu, a wynika z naturalnego dążenia do ciągłej poprawy poziomu życia, choć zdolność do cieszenia się tym może z czasem słabnąć. Czynnik ten wskazuje na pewną skłonność gospodarstw domowych do zwiększania konsumpcji kosztem zmniejszenia oszczędności z architekt nowa ruda celu poprawy poziomu życia.
4. poczucie niezależności oraz możliwości urzeczywistnienia swych zamiarów, bez wyraźnej koncepcji lub decyzji w kwestii podjęcia określonej działalności. Znaczenie tego czynnika dla oszczędności ma charakter ujemny powodować architekt nowa ruda będzie spadek wartości  okien .
5.Zapewnienie sobie kapitału dla celów spekulacyjnych lub prowadzenia działalności gospodarczej. Czynnik ten dotyczyć będzie architekt nowa ruda tych gospodarstw domowych które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub aktywnego uczestnictwa życia gospodarczego (niejednokrotnie spekulantów) Znaczenie tego czynnika dla oszczędności wiąże się z okresowym wzrostem oszczędności w celu zabezpieczenia swoich przyszłych decyzji gospodarczych.z